Úplný Gogoľ

Savvy Method Of Getting Help Me Write My Essay Conclusion click for info Great Method Of Getting Essay Correction Service Uk

Vznik textu divadelnej hry:

Hviezdni sólisti populárneho Stand-up programu NA STOJÁKA oslovili Petra Serge Butka s ideou realizovať klasické činoherné predstavenie – vybrali si Ženbu autora N. V. Gogoľa. Väčšina učinkujúcich stand-up komikov nemala skúsenosti s klasickou činohernou formou. Peter Serge Butko preto navrhol tvorbu kolektívnej dramaturgie všetkých zúčastnených, s využitím jeho autorského potenciálu. Zachovaná bola Gogoľova schéma hry, ako i postavy, ale vytvorili sa úplne nové priame reči všetkých postáv. Predstaviteľ každej postavy si napísal svoj vlastný text, ktorý korešpondoval s jeho charakterom v Stand-up vystúpeniach. Réžia predstavenia bola koncipovaná ako sled individiuálnych, partnerských a skupinových stand-upov, ktoré boli zasadené do presného deja Gogoľovej hry.

Autori textu:

Umelci z programu NA STOJÁKA

Preklad: Samuel Koruniak a Marina Dir

Réžia a dramaturgia: Marina Dir

Asistent réžie: Ján Sklenár

Hrajú:

Ružena Šimoniová-Černáková

Ján Bohuš

Hana Tancik

Jaroslav Valentík

Jaňa Urbančeková-Fejzulahi

Ján Sklenár

Irena Ilić

Andrej Meleg

Dizajn svetla: Zdeno Medveď

Svetlo a zvuk: Vladimír Zima

Scéna a kostými: Marina Dir

Masky: Maja Pucovská a Marija-Ivona Matić

Produkcia: Ján Černák

Poďakovanie: Peter Serge Butko

Marina Dir, absolventka bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, sa slovenskej vojvodinskej kultúrnej verejnosti prezentuje svojou režijnou prvotinou mimo akademického prostredia. Ako bakalárske predstavenie režírovala drámu Miroslava Krležu V agónii, ktorú sme mali príležitosť vidieť na Petrovských dňoch divadelných koncom septembra 2017. Predtým sa na petrovskej ochotníckej scéne pohybovala v hereckej role, kde si zahrala v predstavení Negativisti, réžia Ivan Hansman Jesenský. Rovnako bola prítomná aj pri divadelných projektoch už dobre známeho režiséra Petra Serge Butka (Óda na rovinu, Od zajtra nepijeme), kde si zdokonaľovala svoje herecké vlohy, ale aj prehlbovala spevácke nadanie (spomenieme jej úspešnú spoluprácu s Riou Ferčákovou zo Slovenska). Začínajúca režisérka je neoddeliteľnou súčasťou mladej generácie členov Divadla VHV v Petrovci, pričom participuje, čiže sa podieľa (aj vedľa štúdia) na realizácii mnohých projektov divadla, čím vlastne ukazuje odhodlanie vrátiť sa a pôsobiť vo svojom rodisku.