Štyri svadby na jednom pohrebe

maskal

Ján Chalupka

ŠTYRI SVADBY NA JEDNOM POHREBE

maskap

ondro

Réžia
Ivan Hansman

Scéna, kostýmy, hudba
Ivan Hansman a kolektív

HRAJÚ
Ondrej Brna
Lýdia Urbančeková
Ivan Sabolčki
Samer Hamadeh
Ján Sklenár
Ružena Šimoniová Černáková
Jaňa Urbančeková Fejzulahi
Zuzana Tárnociová
Dana Majerová
Jaroslav Zima

SVETLO
Zdeno Medveď
Vlastimír Pavelka

TECHNIKA
Ondrej Mištec
Ján Mega

ŠEPKÁRKA
Miroslava Sľúková

PRODUKCIA
Ján Černák

PREMIÉRA
27.08.2006

ondro_samer

O POSTAVÁCH

Ignác Pomazal – 70 rokov, človek zdravý ako ryba, ale… „Bože, keď si mi zobral schopnosť, prečo si mi nechal chuť?!?“
Pomazálka – zdravá ako ryba, odíde z tohto sveta, lebo už sa na to nemohla pozerať, aj keď umrie, večne je živá, ako Lenin.
Sabínka – vychovávali ju Pomazalovci a zrazu z nej vyrástlo dievča zdravé ako ryba (tiež). Potrebuje zelenú kartu a vypadnúť z Kocúrkova.
Michael – zvaný Majkl, poslaný na to (NATO), aby dával pozor, dobrý na to (NATO), aby poskytol green card. Má aj iné kvality – zdravý je ako ryba.
Vojak – žije v dedine hneď vedľa Kocúrkova, dáva pozor, lebo je zdravý ako ryba.
Doktor – zástupca kontinentu, ktorého je Kocúrkovo súčasťou, dáva pozor, aby všetci boli zdraví ako ryby, hlavne zozadu.
vdova Frntolínka – manžel jej bol vojak, trochu ju to poznačilo, je z toho zdravá ako ryba a musí dávať pozor, hlavne na ďalšie dámy.
panna Beloritka – príbuzná Pomazalova, ale nie až tak blízka, zdravá ako ryba, akurát nepláva vo vode, ale v liehu. Výraznejšie ako ostatní Kocúrkovania.
panna Svrboritka – keďže bola zdravá ako ryba, presťahovala sa do susedného mesta, ale vždy sa rada vracia do rodiska, aby všetci videli, aká je tam štastná.
Muzikant – hrá z lásky, z hladu a smädu. Zdravý ako ryba.
Kocúrkovo – dedina plná občanov zdravých ako ryby, pri rieke, v ktorej žijú zdravé ryby. Žijú si vlastným životom, aj keď sa bližší a vzdialenejší susedia snažia, aby sa k nim pridali. Každá podobnost s nejakou skutočnou dedinou je čisto náhodná.


ivan_jano
ondro_jana_2
ruzka_ondro

chalupka

Ján Chalupka
Narodil sa v rodine evanjelického farára. Ovládal 8 rečí a písal po latinsky, nemecky, maďarsky, česky, resp. silne slovenčiacou češtinou. Do literatúry vstúpil už ako 39-rocný. Jeho hlavný význam pre slovenskú literatúru je v dráme. Uvedenie jeho prvej veselohry Kocúrkovo – 1830 v Liptovskom Mikuláši, sa stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia.
Hry pôvodne písal po česky, všetky ich preložil do spisovnej slovenčiny. Všetky mali iba jedinú tému: Kocúrkovo. Z 9 hier sa 7 odohráva v tomto mestečku. Pod pojmom kocúrkovčina sa rozumelo všetko zvrátené, nezmyselné, na hlavu postavené – zápecníctvo, konzervativizmus, obmedzenosť, rodinkárstvo, nízke prízemné životné ciele, lokálpatriotizmus, ale aj nedostatok ľudskej hrdosti: filisterstvo, pätolizačstvo…
Práve pre taký význam Chalupkových hier, Divadlo VHV Petrovec si pripomína 140 rokov divadla v Petrovci a jeho hru Štyri svadby na jednom pohrebe si zvolilo, ako námet pre súčasnosť. Zároveň si pripomíname dlhoročnú spoluprácu s DS Jána Chalupku mesta Brezna.


zuzka_ondro
ivan_samer
danka