Priestory divadla

Divadlo VHV sa nachádza v strede Petrovca, na ceste Nový Sad – Sombor, 24 kilometrov severozápadne od Nového Sadu.

Priestory divadla

1 sála
2 javisko
3 vestibul
4 šatne
5 fundus
priestory

Javisko

hrací priestor: min. 6,5m x 8,5m
portál: 8m (šírka), 5m (výška)
proscénium: 3m

portal

Hľadisko

Počet sedísk: 374 DCF 1.0